HEBREW LANGUAGE LEVEL TEST

This test will help you have a better understanding of your current Hebrew level.
Please choose one answer for each question. If you are not sure about some answers, it's best if you select Not sure. You will have a more accurate result than by simply guessing the correct option.

Have a look at our language levels.
Total tests taken so far: 252. Average score: 23/50
1. .לפגישה הגיעו ___________ ____________ אנשי עסקים
חמישה עשרה
חמישה עשר
חמש עשרה
עשר וחמש
I don't know
2. .הנהיגה בכביש רטוב מסוכנת. יש סכנת ______________ גדולה
החלקה
חלקה
התחלקות
תאונה
I don't know
3. .אדם וחוה חיו יחד בגן העדן. חוה נתנה לאדם לאכול מן ה________
תפוז
תפוד
תפוח
בננה
I don't know
4. :השעה היא שבע ורבע. זאת אומרת [כלומר]
שבע ושלושים
שבע ועשרים וחמש דקות
שבע וחמש עשרה דקות
שש וארבעים וחמש דקות
I don't know
5. .יוסי _____ ____________. כולנו סומכים עליו ומרגישים ביטחון כשהוא יושב מאחורי ההגה
נהג מהיר
נהג זהיר
נהג יהיר
יושב זהיר
I don't know
6. .יוסי נסע עם דוד, אבל ____ אלי
עם
אל
נסע
בלי
I don't know
7. .שמע לי, יש לי ________ חכמה בנושא
שאלה
חידה
תרגיל
עצה
I don't know
8. .בגן החיות ראיתי ________, __________ ו-__________
אריות, מכוניות ונמרים
אריות, בתים וקוסמים
אריות, אנטילופות ונמרים
אריות, ליצנים וקוסמים
I don't know
9. מצא בבקשה את צורת העבר של הפועל: "נשמע"
שמעתם
שמעה
שמענו
שמיעה
I don't know
10. .איש שלא שומע הוא ______
חיגר
עיוור
פיסח
חירש
I don't know
11. .בארוחת הבוקר ישבו כולם _________ יוסי, שלא הגיע לארוחה
ביחד עם
לחוד עם
מלבד
מחוץ ל-
I don't know
12. .התרגיל הזה קשה. אני לא יודע מה ה______ שלו
שאלה
פיתרון
הגדרה
בעיה
I don't know
13. .אני עובד קשה כל הלילה, כי מחר בבוקר אני צריך _________ מאמר למרצה שלי
חיבור
לספר
תרגיל
להגיש
I don't know
14. .אבא ______ לילד סיפור לפני השינה
יביא
ייתן
יספר
ישיר
I don't know
15. .אם יש בעיה בצנרת המים של הדירה שלנו, נזמין _________ לתיקון הבעיה
מכונאי
מורה
שרברב
שוטר
I don't know
16. .באתי למסיבה שלכם, ______ _____אני עייף ומדוכא הערב
למרות ש-
בגלל ש-
בנוסף לכך ש-
אחרי ש-
I don't know
17. :השורש ר.ח.ץ. בבניין "התפעל" זמן עבר, זכר יחיד יהיה
התחצץ
התרוצץ
התרחץ
יתרחץ
I don't know
18. .אלחנן הקטן ____ ____ ____ מתל אביב לניו יורק
קנה מכונת כביסה
קנה כרטיס טיסה
קנה כרטיס כניסה
לקח כרטיס נחיתה
I don't know
19. .בכנס השתתפו עשרים וארבעה גברים ומספר שווה של נשים, ____ _____ גם
עשרים וארבעה
ארבע ועשרים
עשרים וארבע
עשרין וארבע
I don't know
20. ?באתי לשלם על הקניות שלי בקופה. שאלתי את המוכר __ __ ____
מה זה עולה
למה זה משלם
כמה המחיר של זה
כמה זה עולה
I don't know
21. .אם רבקה בתו של לבן, אז לבן הוא ____
בתה
אביה
בנה
אחיינה
I don't know
22. יום המנוחה השבועי בישראל הוא ______
יום שבת
יום ראשון
יום שישי
יום כיפור
I don't know
23. יורם ____ ____ ציפי. היא רוצה לצאת איתו ולבקש ממנו חברות
נחמד בשביל
נחמד בעיני
מוצא חן את
טיפוס של
I don't know
24. .אני לא יכול לשלם על המכונית הזו! היא _____ מדי בשבילי
יפה
יקרה
זולה
מהירה
I don't know
25. .אני לא יכול לנהוג במכונית הזו! היא ______ מדי בשבילי
יפה
יקרה
משעממת
מסוכנת
I don't know
26. .אסתי החליקה ונפלה ____ המדרכה ונחבלה. ההורים שלה לקחו אותה למרפאה
בצד
ב-
על
אל
I don't know
27. .___ הרבה סטודנטים לעברית בלונדון
כאן
יש
פה
מאוד
I don't know
28. .נא לא להפריע לי כעת, אני _______ לסיים את העבודה מהר
חושב ש-
מתקדם
צריך
זקוק
I don't know
29. צורת ההווה של השורש: ש.ל.מ., בניין "התפעל" רבים זכר
משתלמים
משלמים
מושלמים
מתשלמים
I don't know
30. .בבית שלנו יש הרבה חדרים, וגם בחוץ יש לנו ______ גדולה
דירה
טירה
חצר
מקלחת
I don't know
31. .אודי גדול מצחי. לכן צחי _____ _אודי
קטן כמו
קטן מ-
גדול כמו
שווה ל-
I don't know
32. .בכל קבוצת כדורגל יש _____ _____ שחקנים
אחת עשרה
אחד עשרה
אחד עשר
שנים עשר
I don't know
33. .האיליאדה והאודיסיאה הן אגדה __ מסע מאתונה לטרויה בעקבות חטיפה
ב-
ל-
על
מ-
I don't know
34. !הטירונות ____ _____ מאוד. כמעט ונשרתי באמצע האימונים
היתה קלה
היתה קשה
תהיה קשה
לא היתה
I don't know
35. .בחנות האופנים יש רק אופנים. ___ בה מקררים או מזגנים
לא
היו
היה
אין
I don't know
36. .אל תלך לבדך לתוך היער. לך ____
אלי
אליך
איתי
בלעדי
I don't know
37. .לא יכולתי, אני לא יכול ולא ____ לעולם לסיים את העבודה הזאת
יכול
יכולת
יוכל
אוכל
I don't know
38. .בכנס שנערך אתמול ______ כמאה ושבעים איש מרחבי העולם
השתתפו
משתתפים
השתתפתם
ישתתפו
I don't know
39. :צורת [זמן] העתיד של "הקשבנו"
נקשבנו
תקשיבו
נקשיב
קשב
I don't know
40. .הילד ____ והיה לגבר
גבר
התגבר
גדל
עלה
I don't know
41. .אתמול קניתי לי נעליים ______
חדשות
חדשים
שתיים
נעלות
I don't know
42. .בערב האחרון של חג החנוכה נדליק _______ ______
שלושה נרות
שמונה נרות
שמונה נרים
נרות דולקים
I don't know
43. .ידוע כי אין חכם כ _____ ניסיון
אדם
שלמה
יש לו
בעל
I don't know
44. .בבית הזה ארבע קומות _______, ובכל קומה שמונה חלונות _______
גבוהות, גבוהות
גבוהות, גבוהים
גבוהים, גבוהות
גבוהים, גבוהים
I don't know
45. ?איזה מן המשפטים הבאים לא הגיוני [כנראה לא נכון]
בחדר השנה שלי יש מיטה, ארון, שידה ושולחן
בחדר הילדים יש מיטה, ארון בגדים ושולחן משחקים
בחדר האורחים יש שולחן קפה, ספה, מתלה מעילים ואמבטיה
במטבח יש סירים, מחבתות וכיור לשטיפת כלים
I don't know
46. .אומרים שהדשא של השכן ______ ______
גבוה יותר
גדול וירוק
בקו הירוק
ירוק יותר
I don't know
47. .התעשייה האווירית היא מפעל גדול לייצור _________ ומוצרים עבורם
מטוסים
אוויר
תעשייה
ישראלי
I don't know
48. ;ב-1979 נחתם בקמפ דייוויד שבארצות הברית ______ _______ בין ישראל לבין מצרים
הסכם סחר
הסכם חלום
הסכם שלום
הפסקת אש
I don't know
49. ?איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון
שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה
ארי יצא למסע ארוך במזרח הרחוק
שאול שתה תה ואז באה אמא ושתה גם היא
ארי ואודי חברים טובים. הם משחקים יחד כל יום
I don't know
50. ?איזה מן המשפטים הבאים לא יכול להיות נכון
יצאנו מהחדר, כי לא רצינו להיות בפנים יותר
נכנסנו לחדר, כי לא רצינו להיות בפנים יותר
נכנסנו לחדר, כי לא רצינו להיות בחוץ יותר
לא רצינו להיות בפנים, לא רצינו להיות בחוץ, אז נשארנו במקום אחר
I don't know

Now that you have completed the test, please fill in the form below and use the tick box to indicate whether you wish to be contacted by our customer service team for more information about courses in your city.
If so, we recommend that you leave as much information as possible in the comments box (optional).
You can then click "Get My Test Results" and the test results will be sent to your email.