NORWEGIAN LANGUAGE LEVEL TEST

This test will help you have a better understanding of your current Norwegian level.
Please choose one answer for each question. If you are not sure about some answers, it's best if you select Not sure. You will have a more accurate result than by simply guessing the correct option.

Have a look at our language levels.
Total tests taken so far: 282. Average score: 25/50
1. Hvilken måned er det nå?
Januar
Mandag
Uke 13
Det er jul
I don't know
2. Skal vi gå________ og spise på restaurant?
inn
til
ut
reise
I don't know
3. Hvilken av disse er IKKE en farge?
Rosa
Rød
Båt
Gul
I don't know
4. Jeg vil ________ dra opp på fjellet.
gjerne
hjerne
jernet
hjørne
I don't know
5. Hvilken dag er det i dag?
Det er tirsdag.
Den er onsdag.
Det er januar
det er kaldt ute.
I don't know
6. Jeg liker________godt her i byen.
seg
meg
jeg
sin
I don't know
7. ________ du norsk?
Forstått
Forstådde
Forstår
Har forstått
I don't know
8. Kjell vil gjerne ________ et hus.
kjøpte
kjøper
kjøp
kjøpe
I don't know
9. Det er veldig fint ved sjøen ________ sommeren.
om
ved
i
for
I don't know
10. Han ________ ofte på radio.
ser
leser
hører
drikker
I don't know
11. Har du ________ i Spania?
er
var
være
vært
I don't know
12. Han gjorde oppgaven allerede i ________ uke.
neste
denne
forrige
ferdig
I don't know
13. Nils er glad i Kari. Han liker ________ godt.
hun
ham
henne
hennes
I don't know
14. Disse________ passer akkurat!
buksa
ei bukse
buksene
buksen
I don't know
15. Han kommer til Norge den ________ mai.
nittende
nitten
ni
nier
I don't know
16. Ha en riktig ________ jul!
fint
godt
god
gode
I don't know
17. De snakket alt for mye om ________.
seg selv
dere selv
sin selv
sin seg
I don't know
18. Gresset er alltid ________ på den andre siden.
grønn
grønnere
grønne
rødt
I don't know
19. Mari likte godt å lese gode ________.
bok
boker
bøkene
bøker
I don't know
20. Jeg liker best å bo ________.
byen
byer
i by
byene
I don't know
21. Oslo er:
en stort by
en stor by
store byer
et stor by
I don't know
22. Han reiste ofte med ________.
tog å fly
biler sine
buss og tog.
toger og båter.
I don't know
23. Kan du spørre________ hva jeg skal gjøre?
ham
hun
hennes
hu
I don't know
24. Hvor mye ________ skjorta?
koste den
koster disse
koster dette
koster denne
I don't know
25. Familien hennes kjøpte et hus ________ havet.
ved
for
til
I don't know
26. Så ________ å se dere!
hyggelig
hygelig
hygelige
hyggelige
I don't know
27. Han gikk ofte i museer for å se på de ________ kunstverkene.
vakkert
vakkre
vakre
vakker
I don't know
28. Kari ________en fin presang av Ola.
fikk
fått
har fikk
I don't know
29. Han trenger ________ for å reise til Drammen.
et bil
en bil
ei bil
en bilen
I don't know
30. Så da kommer dere ________ på besøk til oss i morgen?
mulig
kanskje
kan
kunne skje
I don't know
31. Bonden hadde________.
tre hvit griser og ei ku.
tre hvite gris og en ku.
tre hvite griser og ei ku.
tre hvite grisene og kua.
I don't know
32. God temperatur! Fint ________ i vannet nå!
svømme
å svømme
svømmer
svømt
I don't know
33. Ha en ________ påskeferie!
gode
kjempefin
kjempefine
kjempefinere
I don't know
34. I Norge handler man med
kroner og øre
krone og ører
Euro
dollar
I don't know
35. Hva er favorittfargen din?
Blå
Fjell
Sau
By
I don't know
36. Uff! Denne maten smakte ________!
fine
hyggelig
kjempegod
dårlig
I don't know
37. Bjørg syntes ________nye dress var fin.
Bjørns
Bjørn’s
Bjørn sitt
Bjørn sine
I don't know
38. Hva ________ det om i avisen i dag?
står
leser
skriver
være
I don't know
39. ________ i Norge noen gang?
Har deg vært
Hadde de være
Er dem
Har du vært
I don't know
40. Håret hennes var ________.
lange og blonde
langt å blondt
lang og blond.
langt og blondt.
I don't know
41. Jeg kom hit med________.
fly
ei fly
en fly
flyr
I don't know
42. Naboen min har ________ katt og hund.
begge
både
verken
enten
I don't know
43. Hva liker du best? Kjøtt ________ fisk?
og
å
eller
både
I don't know
44. Tok du bussen ________?
hit
der
til
her
I don't know
45. Det er ganske ________ å kjøre til Danmark.
lenge
lengre
langt
lang
I don't know
46. Det er så fint på fjellet denne ________.
tidene i år
tid av år
tid på år
tiden av året
I don't know
47. Kari ________ en kvikk tur til Barcelona
tatt deg
tok seg
tatt seg
ta seg
I don't know
48. Er du sulten? Jeg lager smørbrød med ________.
bensin
skinke
hest
gress
I don't know
49. Nei, nå fikk jeg veldig ________en øl.
lyst
ha på
lyst på
vil ha
I don't know
50. Er du tørst? Vil du ha ________ vann?
en glass
et glass
ei glass
glass
I don't know

Now that you have completed the test, please fill in the form below and use the tick box to indicate whether you wish to be contacted by our customer service team for more information about courses in your city.
If so, we recommend that you leave as much information as possible in the comments box (optional).
You can then click "Get My Test Results" and the test results will be sent to your email.