SWEDISH LANGUAGE LEVEL TEST

This test will help you have a better understanding of your current Swedish level.
Please choose one answer for each question. If you are not sure about some answers, it's best if you select Not sure. You will have a more accurate result than by simply guessing the correct option.

Have a look at our language levels.
Total tests taken so far: 264. Average score: 28/50
1. Vad ________hon?
heter
kallar
namnar
från
I don't know
2. Han är _________ son
vårt
vår
vars
våra
I don't know
3. Har du___________?
roligt
roliga
roligen
roligis
I don't know
4. När kom du _________?
här
hit
hemma
hitt
I don't know
5. Jag har _________ hund
en
ett
tre
stort
I don't know
6. Han är ___________ vän
mitt
mina
fyra
min
I don't know
7. Vad__________ klockan?
är
heter
laser
kallar
I don't know
8. Jag _________ tjugo år gammal
heter
vilken
namnar
är
I don't know
9. ________ är en dålig idé
han
hon
det
vars
I don't know
10. Oscar __________ piano varje lördag
ser
sitter
slutar
spelar
I don't know
11. _________________ kostar det?
hur
Vad
vilken
varifran
I don't know
12. Jag skulle __________ ha en kopp kaffe, tack
behöver
får
tanker
vilja
I don't know
13. Jag __________ dig. Det italienska vinet var godare
går med på
håller ihop
håller med
kommer överens
I don't know
14. Josefin och Malin har inte pratat med varandra __________ flera veckor
för
i
om
I don't know
15. Banken på Köpmansgatan blev __________ av tre maskerade män
rånad
blev tagen
har varit
bjöd
I don't know
16. Åsa __________ på nyheterna på teve
går
köper
tittar
åker
I don't know
17. Ett billigare alternativ till hotel är ___________
fjol
vandrarhem
folkets
julklapp
I don't know
18. Klas __________ blommor på torget
går
köper
tittar
åker
I don't know
19. Dammsugaren är ___________________
trasigt
treveligt
trasiga
trasig
I don't know
20. Daniel har _____________ i Stockholm i två år
bodde
bott
mejla
bor
I don't know
21. Hon har ____________ svenska i två terminer
skola
läser
ska läsa
läst
I don't know
22. Barnen lade _________________ sent i går kväll, eftersom de hade varit med farmor på Liseberg
sig
de
oss
er
I don't know
23. De körde ___________ till stranden
ute
utom
ut
skånska
I don't know
24. Mount Kilimanjaro är_________________än Kebnekaise
högre
mera hög
smidig
högsta
I don't know
25. Igår ________________Maria spaghetti och köttfärssås till middag
ätade
ättit
åt
allt
I don't know
26. Om en vecka ska de __________ till Malmö
flytta
flyttat
flyttade
flytter
I don't know
27. Det var många __________________ frågor på provet
enkel
enkelt
enkla
enkeld
I don't know
28. Det hjälper inte, __________ länge ni arbetar på det sättet
varför
att
hur
I don't know
29. Ibland kan _______________ också bli sjuka
som
dem
skor
vuxna
I don't know
30. Sjukdomarna orsakas _______________virus
som
av
i
från
I don't know
31. Han är fattig som en __________________
en myra
en kyrkråtta
ett lejon
en gris
I don't know
32. Ni kan resa till ett land, __________ solen går upp till exempel fyra timmar tidigare
som
där
var
I don't know
33. Olle frågade expediten, om hon kunde ________________jackan till nästa dag
ligga i,
lägga undan,
lägga upp,
stå ut med,
I don't know
34. En som saljer hus är ______________
mäklare
sjukspelare
vårdare
sömerska
I don't know
35. Man __________ inte parkera där. Det är förbjudet
behöver
får
tänker
vilja
I don't know
36. I förgår blev min kompis ____________ av polisen för fortkörning
stopped
stoppat
stoppad
stoppade
I don't know
37. Pekka tittar ner __________ golvet och säger inte ett ord!
åt
av
med f
I don't know
38. I många äktenskap kan kvinnan och mannen inte ____________
komma igenom
komma överens
komma upp
komma över
I don't know
39. Anders sökte till en datakurs och han ___________ utan problem
kom in
kom over
kom an
kom av
I don't know
40. Vad roligt________ dig att du kom in på kursen!
till
eller
för
efter
I don't know
41. Potatisens historia ____ Sverige är ganska intressant
i
av
om
I don't know
42. Den fula grodan förvandlades _______________ en vacker prins
till
för
åt
om
I don't know
43. Vad ska man ha när man ska skära grönsaker?
osthyvel
skärbråda
diskborste
tandstick
I don't know
44. Räntan stigger __________ oroar många husägare
något
som
vilken
vilket
I don't know
45. Herrar, varsågoda och __________ av maten
ta er för
ta er till
ta för er
ta till er
I don't know
46. Axels dåliga humör går ut __________ hela familjen
mot
till
över
I don't know
47. __________ platsen där familjen Spolander bor?
kan du
känner du
känn du till
vet du
I don't know
48. När Ville kom fram till biljettluckan __________ slutsålda
blev alla biljetter redan
hade alla biljetter redan varit
har alla biljetter redan varit
var alla biljetter redan
I don't know
49. De ville inte börja ____________ alla hade kommit
före
förrän
tills
utan att
I don't know
50. Lisa __________ sig i fåtöljen och läste tidningen
saijt
satte
joggat
pluggit
I don't know

Now that you have completed the test, please fill in the form below and use the tick box to indicate whether you wish to be contacted by our customer service team for more information about courses in your city.
If so, we recommend that you leave as much information as possible in the comments box (optional).
You can then click "Get My Test Results" and the test results will be sent to your email.