TURKISH LANGUAGE LEVEL TEST

This test will help you have a better understanding of your current Turkish level.
Please choose one answer for each question. If you are not sure about some answers, it's best if you select Not sure. You will have a more accurate result than by simply guessing the correct option.

Have a look at our language levels.
Total tests taken so far: 266. Average score: 29/50
1. Nasılsınız?
iyiyim
iyiler
iyisin
iyisiniz
I don't know
2. Nerede yaşıyorsunuz?
Ankara'da
Ankara'dan
Ankara'nın
Ankaralı
I don't know
3. Nerelisin?
Ankaralıyım.
Amerika.
İngiltere'den.
Fransa'da.
I don't know
4. 18 yaşındayım. (18'i yazıyla yazınız)
sekiz
yirmi sekiz
on yedi
on sekiz
I don't know
5. Bu film ______ çok güzeldi.
bence
benim
benimce
ben
I don't know
6. Bugün hava güzel _____?
mu?
mü?
mı?
mi?
I don't know
7. Lütfen fotoğraf makina-_____ ver.
–yı
–ya
–sı
–sını
I don't know
8. Ben şimdi ev-_____.
–de.
–den.
–deyim.
-im.
I don't know
9. Yarın-__ derste ne öğreneceğiz?
–ki
–da
–a
–daki
I don't know
10. Bir haftada kaç gün var?
24 saat var.
30 gün var.
7 gün var.
365 gün var.
I don't know
11. Biz-___ sınıf-____da on iki öğrenci var.
–im / -mız
- iz/ -mızın
- im/ -ım
–im/ -ımızı
I don't know
12. Eve otobüs-___ gidiyorlar.
-la
-le
- lar.
-ler
I don't know
13. Hiç Türkçe öğrenmediler, Türkçe konuş-______.
-maz.
–amazlar.
–uyor.
–abilir.
I don't know
14. Bu hafta sonu alışverişe git-_____.
–tim.
–(d) eceğim.
–(d)iyorum.
–(d)iyorsun.
I don't know
15. Çay içmek iste-____ var mı?
–yecek
–diği
–(i)yoruz
–yen
I don't know
16. Her sabah 07.30’da uyanıyorum. (07.30'u yazıyla yazınız)
yedide
yediyi buçuk
yedi buçukta
yedi çeyrekte
I don't know
17. Çok açım, dört tabak yemek yi-________.
–ebilirim.
–yebilirim.
–yebilir.
–ersem.
I don't know
18. Ahmet, her zaman bağır-_____ konuşur.
–mayı
-arak
–acak
–ır
I don't know
19. Sen geçen yıl İstanbul'a tatile gel-_____ ____?
–iyor musun?
–ecek misin?
–di mi?
–din mi?
I don't know
20. Bu akşam makarna yap-________.
–tım.
–mış.
– acağım.
–mıştım.
I don't know
21. Güneş-____ havada sokakta gezerim.
–li
–lü
–lı
-in
I don't know
22. Her gün yarım saat yürüyüş yap-______.
–ar.
–tı.
–ıp.
–ınca.
I don't know
23. Arda söyledi. Onur, dün Londra'dan gel-_____.
–di.
–miş.
–meli.
–iyor.
I don't know
24. Fatma çok mutlu. Dünkü sınavından geç-____.
–ti.
–mış.
–di.
–miş.
I don't know
25. Sen-___ araba-___ ne renk?
–in / -m
–in / -n
–im / -m
–im / -mız
I don't know
26. Dünkü futbol maçında Fenerbahçe kazan-___.
–dı.
–ıyor.
–ır.
–abilir.
I don't know
27. "Doğum günü" olan birine aşağıdakilerden hangisi söylenir?
İyi tatiller.
İyi eğlenceler.
Geçmiş olsun.
Nice yıllara.
I don't know
28. Sınıftaki herkes sınavın yarın ol-_____ biliyor.
–acağını
–unca
–masını
–malı
I don't know
29. Dün okula gidemedim. _______ çok hastaydım.
Bu sebeple
Çünkü
Ama
Bu sebeple
I don't know
30. Sınavda başarılı __________ çok çalıştım.
olmak için
olmak üzere
olmadan
olmayıp
I don't know
31. Yarın-___ sonra herkes ödevlerini öğretmen-___ verecek.
–a / -den
–dan / -e
–da / -e
–a / -den
I don't know
32. Hava yağmur___ ve soğuk, üşü-____.
–lu / -rüm
–lu / -yorum
–lu / -müş
–lu / -dü
I don't know
33. Geçen hafta Londra'____ gel-____.
–dan / - dim
–da / - dim
–ya / -dim
–dan / ir
I don't know
34. Aşağıdakilerden hangisi "uyarı" cümlesidir?
Beni yarın ara.
Gelirken iki ekmek al.
Yüksek sesle konuşmayınız.
Kimliğinizi gösteriniz.
I don't know
35. İste-_____ de iste-_____ de bu yemeği yemen gerek. Yoksa kuvvetli olamazsın.
–sen / - sen
–sen / -mesen
–mesen / -sen
–mesen / -mesen
I don't know
36. Aşağıdakilerden hangisinde " olasılık" anlamı vardır?
Bileti öne uzatabilir misin?
Sana yardım edebilirim.
Buradan telefon edebilirsin.
İki çay alabilir miyiz?
I don't know
37. Bebeğim süt iç-___ uyu-____.
–erken / - du
- içirdim / -ttum
- tirdim / -muş
–sin / -muş
I don't know
38. Bu akşam dışarıya davetliyim ama çok yorgunum. Belki gitmem. (Altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?)
Gitmem.
Gidemem.
Gitmeyebilirim.
Gidebilirim.
I don't know
39. Ailedeki _____ restorana gitmek istiyor.
herkes
kimse
her biri
hepsi
I don't know
40. Birçok ilaç kullandım ama gribim ________ geçmedi.
bir türlü
nihayet
oysa
halbuki
I don't know
41. İstanbul'a gel-____ gel-_____ arkadaşıma telefon açtım.
-ir / -mez
-e / -e
-dim / -eli
-ip / -ip
I don't know
42. Bu şehir çok sessiz ve huzurlu. ________ doğal güzellikleri de insanı kendine çekiyor.
Üstelik
Rağmen
O halde
Üstelik
I don't know
43. Bugün doğum günüm ol-__________ arkadaşlarım pasta kestiler.
–duğu için
–acağı için
–mamam sebebiyle
–duğum için
I don't know
44. Tüm sorular öğrenciler tarafından cevapla-______.
–ndı
–dı
–ndık
–dılar
I don't know
45. Yarına kadar bütün işlerimi ____________.
bitirecek olurum
bitirmiş oldum
bitiriyor olacağım
bitirmiş
I don't know
46. Çevremizi __________ ve temiz tutmaya özen göstermeliyiz.
dikkat etmeye
korumaya
sevmeden
gezinti yapmaya
I don't know
47. Bu eser _____ resim _____ sanatın diğer dallarıyla ilgilenenlere hitap ediyor.
hem / hem de
ne / ne de
ne yazık ki / daha
öyle / öyle ki
I don't know
48. Otogara giden o caddeden daha önce de geçtim. (Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?)
Neden?
Neyi?
Nereden?
Kimle?
I don't know
49. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı "evet" ya da "hayır olamaz?
Yarınki maça hazır mısın?
Okullar tatil oldu mu?
Tatile ne zaman gidiyorsun?
Kapıyı çaldın mı?
I don't know
50. Aşağıdakilerden hangisinde tahmin anlamı vardır?
Önümüzdeki ay İstanbul'a gideceğim.
Bu film izleyiciler tarafından çok beğenilir.
Bir millet diliyle var olur.
Sağlıklı yaşamın şartı spor yapmaktır.
I don't know

Now that you have completed the test, please fill in the form below and use the tick box to indicate whether you wish to be contacted by our customer service team for more information about courses in your city.
If so, we recommend that you leave as much information as possible in the comments box (optional).
You can then click "Get My Test Results" and the test results will be sent to your email.